Contact

Arhim. Dosoftei Şcheul

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 16, cod 700064, Iaşi

0232 215454, 0731 500205
catedralamitropolitanaiasi@mmb.ro