Personalul Mănăstirii "Întâmpinarea Domnului" - Catedrala Mitropolitană din Iași

Publicat
5 Iul 2016

1. Arhim. Dosoftei Șcheul, Mare eclesiarh.

2. Arhim. Rădășanu Hrisostom

3. Protos. Nicodim Petre

4. Protos. Natanael Neacșu

5. Protos. Andrei Vinca

6. Protos. Serafim Grigoraș

7. Protos. Valerian Radu

8. Protos. Paisie Țifui

9. Ierom. David Oprea

10. Ierom. Iustin Câmpanu

11. Arhid. Nifon Baciu

12. Monah Diodor Prelucă

13. Monah Gavril Zorilă

14. Frate Manuel Chiriac 

 

Diaconii Catedralei Mitropolitane Iași

1. Arhid. Florin Guzgă

2. Arhid. Ciprian Rusu

3. Diac. Adrian Florea

4. Diac. Cristian Cârlescu

5. Diac. Laurean Mircea

6. Diac. Paul Iușcă

7. Diac. Alexandru Rădulescu